Analysis of macro-economic indicators of Bukhara region for January-June 2022

Employees of the Samarkand branch of the Center for Economic Research and Reforms, based on the reporting data of the State Statistics Committee, analyzed the dynamics of changes in the main macroeconomic indicators of the Bukhara region achieved in the II quarter of 2022.

Bu davrda Buxoro viloyatining yalpi ichki mahsuloti 19476,5 milliard dollarni tashkil etdi. so‘mni tashkil etib, o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 104,1 foizga oshib , viloyatning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 5,0 foizni tashkil etdi. Aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulot hajmi o'tgan mos davrga nisbatan 102,5 foizga oshib, 9818,7 ming so'mni tashkil etdi .

Viloyat iqtisodiyotining barcha tarmoqlarida yaratilgan yalpi qo‘shilgan qiymat hajmi yalpi ichki mahsulotga nisbatan 95,0 foizni , mahsulot sof soliqlari esa 5,0 foizni tashkil etdi .

Tarmoqlar bo‘yicha sanoatning YaHMdagi ulushi, shu jumladan qurilishda 28,8% ( 2021 -yilda – 26,9% ), qishloq xo‘jaligining ulushi 37,3% ( 2021 -yilda – 39,9% ), xizmatlar ulushi – 33,9% ( 2021 -yilda – 33,2 %). % ). 2021 yilda .

Respublika makroiqtisodiy ko'rsatkichlarini shakllantirishda viloyatning hissasi katta, deb hisoblanadi. Viloyatning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 5,0 foizni tashkil etib, hududlar o‘rtasida 8-o‘rinni, respublika sanoat ishlab chiqarishidagi ulushi bo‘yicha 6-o‘rinni, 4,6 foizni tashkil etib, asosiy kapitalga investitsiyalar hajmi bo‘yicha 3-o‘rinni egallaydi. joy, 10,0% ni tashkil etadi.

Aholi jon boshiga asosiy iqtisodiy ko‘rsatkichlarni hisoblashda viloyat respublika bo‘yicha o‘rtacha ko‘rsatkichlardan yuqori. Xususan, aholi jon boshiga YaHM, xizmatlar, asosiy kapitalga investitsiyalar hajmi bo‘yicha hududlar orasida 4-o‘rinni egallaydi.

Ghalibjon Tursunkulov
Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi s
Samarqand filiali